MARKETING

Zákazníkům je nutno nabízet hodnoty a řešení, ne produkty a sliby. Dnešní zákazníci mají málo času, ale množství informací, za své peníze očekávají vyšší kvalitu, lepší služby, nižší ceny, spolehlivost a ještě něco navíc oproti nabídce konkurence.  Úkolem marketingu je ovlivnit zákazníkovo nákupní chování ve prospěch právě naší firmy.  Marketing lidem poskytuje informace, čímž jim, do značné míry,usnadňuje nákupní rozhodování.

Účastníkům kurzů a studentům vždy na začátku prezentace kladu otázku – co je to marketing? Každý si představí něco jiného:

  • letáky ve schránce,
  • www.prezentace firmy a sociální sítě,
  • telemarketing, kdy mi někdo nabízí něco, co vůbec nechci a nepotřebuji,
  • marketing je přece reklama v televizi, na bilboardech, v tisku, v rozhlase,
  • účast firmy na veletrhu atd.

Všichni mají pravdu, ale marketing není jenom prezentace firmy a komunikace s okolím.  Marketing je především řada firemních procesů, které vedou k uspokojení stávajících a budoucích potřeb zákazníka. Jak zjistit potřebu zákazníka? – otázkami a zpracováním informací, které vycházejí z každodenních rozhovorů,  marketingových výzkumů.  Kdo je vlastně „naším“ zákazníkem? K jeho určení slouží segmentace (rozdělení zákazníků do skupin). Následuje příprava nástrojů marketingového mixu (minimálně produktové, cenové, distribuční a komunikační strategie) diverzifikovaná pro konkrétní zákaznické skupiny, práce se značkou firmy, produktových řad. Abychom mohli vše správně provést, musíme znát trendy v daném oboru, proto  je nutné sledovat  vývoj okolního prostředí, analyzovat konkurenci, dodavatele, novinky, atd.  Do všech aktivit je nutno vnést systém a pořádek – proto se zabýváme marketingovým plánováním, stanovením vizí, cílů. Veškeré náklady, spojené s marketingovými aktivitami,  je  nutno  efektivně vyhodnocovat v porovnání se ziskem a s tržbami.

Ale to nejdůležitější – marketing zajišťuje, aby byl zákazník spokojen, aby se k nám vracel, aby naši firmu doporučoval ostatním. To udělá pouze tehdy, pokud mu „u nás“ bude příjemně, najde vždy to, co potřebuje za cenu, kterou respektuje, v místě, které je mu nejblíž.

To všechno a ještě mnohem víc je MARKETING. Nevíte, jak jej správně uchopit? Ráda Vám budu nápomocna při zpracování marketingového plánu.