Co byste měli vědět o společnosti PROFI STYL s.r.o.?

Společnost PROFI STYL s.r.o. se zabývá především oblastí vzdělávání. Nabízí kurzy pro majitele rodinných firem –  strategické řízení, řízení nástupnické strategie. Zaměřuje se na vzdělávací a tréninkové moduly především v oboru marketing, moderní management, řízení procesů, řízení obchodu, e-commerce – vše šité na míru konkrétním potřebám a požadavkům zadavatele. Poskytuje konzultace pro vedoucí týmů a pracovních skupin, vzdělávací programy v rámci dotačních vzdělávacích výzev.

Jediným majitelem a jednatelem je Ing. Naděžda Petrů. Jak bych se měla představit?

Kdybyste se mě zeptali: „Co jste dělala posledních 15 let?“ – určitě bych odpověděla: „Poznávala a potkávala jsem skvělé lidi, kteří mě inspirovali v manažerské praxi i v pedagogické činnosti. Za to, kam mě osud zavál, vděčím Pavlu Bouchnerovi, který je vždy minimálně o krok napřed v poznávání a implementaci trendů v marketingu a managementu. Jarda Zeman mě inspiroval pro práci lektora. Karel Havlíček mi umožnil řídit expanzi na zahraniční trh, Milan  Kašík mě provází akademickým životem. Poděkování patří i všem  spolupracovníkům, spokojeným zákazníkům, dodavatelům, studentům a účastníkům kurzů – jmenovitý seznam by byl na několik stran.

Co jsem opravdu dělala?

– Na Anglické Open Universitě jsem studovala marketing, management, řízení firmy.  Výsledky studia byly oceněny titulem Dip Mgmt (Diplomovaný manažer)

Titul Ing. jsem získala na Vysoké škole finanční a správní, a.s. v Praze studiem oboru Řízení podniku a podnikové finance, diplomovou práci jsem zaměřila na  Metodologii strategického řízení podniku. Nyní na Západočeské univerzitě v Plzni usiluji pod skvělým vedením paní docentky Jakubíkové o získání Ph.D. – doktorandská práce nese název Rodinné podnikání – příležitost a mezigenerační výzva. Celoživotní učení a vzdělávání se stalo nejenom nutností, ale i koníčkem.

– Nesmím zapomenout na práci obchodního a marketingového ředitele v Krahulíku – Masozávodu  Krahulčí, a.s., ředitele divize kompaktní materiály ve společnosti Sindat Praha, obchodního ředitele a člena představenstva v DCH-Sincolor, a.s.

– Maminka ze mě vždycky chtěla mít učitelku. Z původního poslání učitelky mateřské školy, působení jako tutor Open University, externího lektora, jsem nyní interním zaměstnancem Vysoké školy finanční a správní, a.s., vedoucí sekce managementu Katedry řízení podniku a podnikových financí. Vyučuji moderní management, business model, lobbying, marketingové řízení podniku, management napříč kulturami, řízení obchodu – prostě vše, co jsem v reálu zažila. Své studenty se snažím vést nejenom k pochopení teorie, ale především k používání „selského rozumu“. Už Konfucius napsal:  „Moudrý učitel vyučuje své žáky tak, že je vede, ale nevleče, pobízí je vpřed, ale netlačí, otevírá jim cestu, ale nepřivádí je k cíli… Dobrým učitelem můžeme nazvat takového pedagoga,   který podněcuje své žáky k samostatnému myšlení…“

– Za obrovskou výhodu a neopakovatelnou zkušenost považuji skutečnost, že jsme se v roce 2014 s dcerou a jejím manželem pustili do podnikání, založili spol.s.r.o. a provozujeme 600m čtverečních prodejní plochy RM centra Jiřice – vše pro dům, byt, zahradu. Žádná kniha ani teorie nenahradí každodenní praxi podnikatele.

Která role je mi však nejmilejší – je to prosté – role babičky. Vnoučata  ( Danda  – 7let, Maxík – 5let, Ninuška – čtyři měsíce) –  jsou – jak jinak, než –  krásné, šikovné, chytré, zvídavé, jedinečné osobnosti – a to nejenom, když spí.

Jaké je mé životní krédo? Není po celý život stejné, protože s věkem a s přibývajícími zkušenostmi  se též mění priority. Nedám dopustit na pracovitost, cílevědomost a poctivost. Možná proto jsem zvolila jako podkres těchto stránek včelí plástev. Měla by evokovat, že – stejně jako pilné včeličky – cesta k určitému cíli je velmi náročná, stojí  každého jednotlivce mnoho úsilí. Samotná včelka by však nedokázala nic. Pouze jasná hierarchie v úlu, za staletí propracovaná a fungující komunikace – včely se dorozumívají doteky tykadel, včelím tanečkem, pomocí vůně několika typů feromonů a také zvuky – umožňuje celému včelstvu přežít.  Nabízí se jedno z  včelařových srovnání světa včel se světem lidí, které jej při práci napadá: „Kdyby tak dynamicky umělo reagovat na změny každé lidské společenství, firma, obec, stát, jak by se nám asi žilo? Všechno záleží jen na receptorech citu, na tom, jak dokážeme vnímat realitu a předpovídat vývoj. Včely si spoustu znalostí nesou již ve svém DNA a lidé to zase možná mají napsáno v historii, neboť ta se až příliš opakuje.“

Už vím, že vlastně není kam spěchat, není důvod se nervovat. Každý okamžik je jedinečný, žádný se nebude opakovat jen proto, že jsem si ho nestihla užít. „Co mě nezabije, to mě posílí.“

Více zde: http://www.petru-nada.com/