MODERNÍ MANAGEMENT

„Doba je zlá a bude možná ještě horší, věř mi“ pravil jeden skřítek druhému v Grimmovských pohádkách – byť ve většině pohádek dobro vítězí nad zlem. Manažerská zkušenost zobecnila, že optimismus a dobrá víra uzdravují a vedou k vítězství, otevírají teplé prameny nadšení a netušené obzory,  pochybnosti a nedůvěra zabíjejí.  Kdo chce něco dokázat, musí stále hledat nové, často převratné inspirace.

Společnost ovládají nové síly, vědeckotechnická revoluce, nové komunikační technologie, nové nákupní zvyklosti zákazníků. Podmínkou naplnění nových vizí směřujících k udržitelnému rozvoji a stálému pokroku je vytvářet účelné a efektivně fungující systémy jejich řízení.
Je management věda?    VĚDA je specifický způsob uchopení REALITY pomocí KOGNITIVNÍCH METOD (smyslové poznávání – recepce, percepce, apercepce) a jejich MYŠLENKOVÝCH POSTUPŮ (analýza, syntéza, indukce, dedukce) .VĚDA má svůj PŘEDMĚT a OBJEKT zkoumání, metodický aparát (METODOLOGII) a TEORETICKÝ SYSTÉM. Management je  vědní disciplína  spojení poznatků více věd.
Je management umění?   UMĚNÍ je výsledek specifické lidské činnosti související s kulturou, je osobitým vyjádřením osobnosti autora a jeho pohledu na svět prostřednictvím UMĚLECKÉHO DÍLA.  Dobře fungující a ziskový, rozvíjejícíc se PODNIK je UMĚLECKÝM DÍLEM.
Je management filosofie? Kant vymezil úlohu filosofie třemi otázkami: Co mohu vědět? Co mám činit? V co mohu doufat? Management je i schopnost člověka řídit účelně, cílevědomě organizovat, motivovat, plánovat, komunikovat, vést, kontrolovat …- ale vždy musí znát odpověď na otázku co mám vědět o (organizování, motivaci, plánování…), jaké jsou trendy v (managementu), kam chci firmu svými kroky dovést? Výkonnost znamená dělat věci správně, efektivnost znamená dělat správné věci. Management se zabývá lidmi a závaznými postupy.
Je management vrcholový sport? 


Je rozdíl mezi manažerem a lídrem?

Existuje jediný správný způsob řízení lidí?

Jak motivovat zaměstnance?

Na tyto o mnoho dalších otázek Vám ráda odpovím, popř. proškolím Vaše manažery.